>XP_004874086.1
MSGDHLHNDSQIEADFRLNDSHKHKDKHKDREHRHKEHKKDKEKDREKSKHSNSEHKDSEKKHKEKEKTKHKDGSSEKHKDKHKDRDKEKRKEEKVRASGDAKIKKEKENGFSSPPRIKDEPEDDGYFAPPPKEDLKPLKRPRDEDDADYKPKKIKTEDTKKEKKRKLEEEEDGKLKKPKNKDKDKKVPEPDNKKKKPKKEEEQKWKWWEEERYPEGIKWKFLEHKGPVFAPPYEPLPDSVKFYYDGKVMKLSSKAEEIATFFAKMLDHEYTTKEIFRKNFFKDWRKEMTNEEKSTITNLSKCDFTQMSQYFKAQSEARKQMSKEEKLKIKEENEKLLKEYGFCIMDNHRERIANFKIEPPGLFRGRGNHPKMGMLKRRILPEDIIINCSKDAKVPSPPPGHKWKEVRHDNKVTWLVSWTENIQGSIKYIMLNPSSRIKGEKDWQKYETARRLKKCVDKIRNQYREDWKSKEMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGETADTVGCCSLRVEHINLHPELDGQEYVVEFDFPGKDSIRYYNKVPVEKRVFKNLQLFMENKQPEDDLFDRLNTGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQLKELTAPDENIPAKILSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTFEKSMMNLQSKIDAKKDQLADARRDLKSAKADAKVMKDAKTKKVVESKKKAVQRLEEQLMKLEVQATDREENKQIALGTSKLNYLDPRITVAWCKKWGVPIEKIYNKTQREKFAWAIDMADEDYEF