>XP_004843882.1
MPAYHSSLMDPDTKLIGNMALLPIRSQFKGPAPRETKDTDIVDEAIYYFKANVFFKNYEIKNEADRTLIYVTLYISECLKKLQKCNSKSQGEKEMYTLGITNFPIPGEPGFPLNAIYAKPSNKQEDEVMRAYLQQLRQETGLRLCEKVFDPQNDKPSKWWTCFVKRQFMNKSLSGPGQ