>XP_004843816.1
MALTNTTAKDLDKFIEDHLLPDTRFRTEVRQAIDMICAFLKERCFRGARHPVRVSKVVKGGSSGKGTTLRGRSDADLVVFFTNLSSFQEQVSRRGEFITEIRRQLEEYQTHNSKDMFQVTFKVQNPQWSNPRVLSFELSSHWLTWNTVEFDVLPAYDALGDNTKAYRPNPQIYVKLINECTLSHREGEFSTCFTELQKAFVKGQPTKVKSLIRLVKHWYQLCKRNLGSPLPPQYALELLTIHAWESGSGKTSFNMAQGFRTVLELVIEYKQLCVYWMEFYDFENPTIGDYLKGQLRKPRPVILDPADPTGNLGGKDSERWQRLAQEAEAWLSYPCFKLWDGSSVSSWELPELHRRSIMMDEIGMYLEAGQWKPPAHSEGDGVTWPQARVRANPDSDFLQHMSAPQAQETWSCTLL